Belangrijke korte Enquête “Ventilatiebevraging” – Eventconfederatie

In het kader van het dossier rond luchtkwaliteit, wil de Event Confederation onderbouwde informatie aanleveren aan het Corona secretariaat over de huidige ventilatie situatie in onze sector en de ventilatie voorzieningen in onze industrie. Wij zijn er immers van overtuigd dat onze sector niet kan werken onder de algemene normen in de maatschappij, daarvoor is onze industrie té divers qua activiteiten en te verschillend qua beleving.

De realiteit volgens het MB is namelijk zo dat vanaf 1 oktober de streefwaarde voor de luchtkwaliteit voor de evenementensector wordt vastgesteld op 900 ppm CO2.

Wanneer deze waarde wordt overschreden, moet de exploitant beschikken over een actieplan op basis van een risicoanalyse om te zorgen voor compenserende ventilatie- en/of desinfectie- en/of luchtfiltratiemaatregelen die een luchtkwaliteit garanderen die gelijkwaardig is aan de nagestreefde luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

Wanneer de waarde van 1200 ppm wordt overschreden, zorgt de exploitant bovendien voor een goedgekeurd systeem voor desinfectie en/of filtratie van de lucht dat een luchtkwaliteit waarborgt die gelijkwaardig is aan de nagestreefde luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Onmiddellijke sluiting van de inrichting kan volgen op het einde van de overgangsperiode in geval van niet-naleving van de toepasselijke regels.

De laatste weken hebben we daarom met verschillende kabinetten, het Corona commissariaat en hun ventilatiespecialisten samen gezeten rondom de noden in onze sector. Om hierover objectieve informatie te verzamelen hebben we bijgaande enquete opgesteld.

Mogen wij u – of de ventilatie-verantwoordelijke van uw locatie – een kwartiertje van uw tijd vragen om deze zo volledig mogelijk in te vullen? Deze luchtkwaliteit enquête wordt afgesloten op donderdag 7 oktober om 12u.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de resultaten en de evolutie van dit belangrijk dossier voor onze sector.

KLIK HIER voor uw inbreng.

Shares

You May Also Like

Klinkt veraf maar toch dichtbij!

De opening van dit prachtige business & event center is alweer 7 jaar geleden ...

Er zijn geen geheimen voor succes! – May Courier

“Inderdaad zijn er geen geheimen voor succes. Het is het resultaat van voorbereiding, hard ...

Uitreiking World's 50 Best Restaurant Awards in Antwerpen – A Room with a ZOO

Groot culinair feest in Antwerpen dinsdag 5 oktober, want daar vond in aanwezigheid van ...

Meetings in een tech-research kader tot 200 personen – Ostend Science Park

Bluebridge – Ostend Science Park is een ontmoetingsplek voor innovatieve bedrijven die toekomstgerichte, duurzame ...

Total-e, een totaalleverancier voor evenementen
met een unieke combinatie van diensten en materialen