BESA stelt voor Gewaarschuwden voor elektrische risico’s

Elektriciteit is niet meer weg te denken uit onze maatschappij.

We gebruiken het dagelijks zonder ons te realiseren welke risico’s erbij horen.
In de Welzijnswet wordt dan ook vooropgesteld dat iedereen die bedrijfsmatig met elektrische risico’s te maken heeft op de hoogte moet gesteld worden van elektrische risico’s en hoe ermee om te gaan.
De opleiding BA4/BA5, ook wel opleiding “Gewaarschuwden voor elektrische risico’s“genoemd, geeft een inzicht over de gevaren van elektriciteit en hoe we ermee moeten omgaan

Volgende onderwerpen komen aan bod:

Begrippen elektriciteit

 • Spanning, stroom, weerstand, vermogen

Wet van Ohm

Risico’s voor de mens

 • Effect op de mens
 • Stroomdoorgang

Risico’s voor de omgeving

 • Brand
 • explosie

Wetgeving

 • hoe werken
 • spanningsgebieden
 • materieel/klasse indeling

Voorkomingsmaatregelen

 • uitschakelen van het risico
 • beperken van het risico
 • IP graden

Collectieve beveiliging

 • Aarding
 • Aardlekschakelaar
 • Automaten

Verlengsnoeren

Werken aan elektrische installaties

 • Buiten spanning
 • Onder spanning

Dinsdag 08 mei 2018 van 08u30 tem 17u00                      

Adres :  SHOWTEX  Oude Gentweg 100, 2070 Zwijndrecht
Gratis Parking.

Tarieven:

 • 175 euros voor BESA leden
 • 195 euros voor FEBELUX & STEPP leden
 • 215 euros voor niet leden

Tarieven zijn per persoon, excl btw, koffie pauze en broodjes inbegrepen

Geldig  voor inschrijving en betaling tem 20/04/18, op basis van minimum 8 deelnemers.

Een definitieve bevestiging zal U verstuurd worden 14 dagen voor opleidingsdatum.

Wat is het attest BA4 en BA5?
Wil u als werkgever bepaalde werknemers toegang geven tot uw elektrische installaties? Dat kan wanneer ze in het bezit zijn van een attest BA4 (gewaarschuwd) of BA5 (vakbekwaam).
De werkgever verzekert de nodige opleiding en verstrekt de nodige instructies om de risico’s eigen aan het gebruik van, aan de uitbating van en aan andere werkzaamheden aan de elektrische installatie te ondervangen. Hierbij houdt hij rekening met de opdrachten waarmee zijn werknemers belast zijn.
Als men werken laat uitvoeren door werknemers aan installaties waarbij het niet mogelijk is de bovenvermelde risico’s uit te schakelen, dan moet de toegang tot deze installaties exclusief voorbehouden worden aan werknemers die beschikken over de bekwaamheid die gekenmerkt wordt door de code BA4 (gewaarschuwde) of BA5 (vakbekwame). De classificatie BA4/BA5 wordt beschreven in artikel 47 van het AREI.
Dit houdt in dat de werkgever een risicoanalyse van zijn installatie uitvoert en op basis van de resultaten een aangepaste opleiding aan de werknemer geeft zodat de werkgever zich ervan kan vergewissen dat de werknemer over de vereiste competenties beschikt om te werken aan de elektrische installatie.
Door middel van een schriftelijk document deelt de werkgever de werknemer mee voor welke delen van de installatie en voor welke werkzaamheden aan deze delen hij bevoegd (gewaarschuwd of vakbekwaam) verklaard wordt.
Bij het toekennen van een attest BA4 of BA5 moet volgende opmerking gemaakt worden. Een attest BA4 of BA5 kan enkel toegekend worden aan een werknemer op voorwaarde dat deze werknemer op de hoogte is van de staat van de elektrische installatie, de eventuele risico’s en de werkprocedures.
Dit houdt in dat het in de praktijk bijna onmogelijk is om een sluitend attest te verlenen als de werkgever geen risicoanalyse van zijn elektrische installatie heeft gemaakt. Daarom kan een attest BA4 of BA5 voor een installatie waarvan geen risicoanalyse gemaakt werd, als waardeloos beschouwd worden.

Bekijk deze klant ook op Eventonline:

Groepering evenementen leveranciers – BESA

Shares

You May Also Like

Choose a unique location for your meetings

Oostende is the ideal place to host meetings. The unique setting is just a ...

@Hallehof – Seminar@home

Prachtig gerenoveerd kasteel op een schitterend domein. Uw meeting wordt gegarandeerd naar een hoger ...

Veldeman bouwt impressionant tentendorp voor WK Jumping

In september vormde het domein Zangersheide het decor voor het WK jumping voor jonge ...

Informele netwerkdrink voor eventsector Bien Venue in Interactive Hub

Sinds een aantal jaar wordt regelmatig de gratis informele drink voor de eventsector ‘Bien ...

2018 werd gevierd door DELA in Docks Dome

Het jaarlijkse personeelsfeest van DELA vond plaats bij DOCKS DOME. Voor het 80-jarige jubileum ...

Lucky Events neemt Casino Las Vegas over

Geert Watty is reeds lange tijd actief in de evenementensector. Twaalf jaar geleden nam ...