Corona vs. communicatiebureaus: wordt het nog erger?

Onlangs bevroeg de Association of Communication Companies (ACC) voor een derde keer zijn leden over de impact van de Coronacrisis op hun werking. Belangrijkste conclusie van deze bevraging is dat het eerste semester niet zo erg verliep als oorspronkelijk werd gevreesd, maar de bureaus verwachten evenwel dat het tweede semester er toch nog meer zal inhakken.

De laatste editie van deze studie dateerde van mei met als gevolg dat de voorspellingen die de leden in het voorjaar deden nu iets genuanceerd kunnen worden. 88 leden (vs. 117 die vorige keer deelnamen) vulden in de zomermaanden de enquête in en blikken gemiddeld terug op een slechte tot barslechte eerste jaarhelft. 53 onder hen zagen hun inkomen dalen. Bij 17 onder hen ging het om een daling met zo’n 75%, bij 19 om een daling met 50%.

Dat stemt overeen met de inschattingen die de leden na enkele weken crisis al maakten, al valt wel op dat toen 80% van de bureaus een achteruitgang inschatte, terwijl die er uiteindelijk maar bij zo’n 60% te bespeuren viel. De soep wordt bij sommigen – gelukkig – niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend.

De specialisaties die de hardste klappen kregen, waren zoals verwacht de event en brand activation sectoren. Echter, een veel diffuser beeld wordt gegeven door PR, content marketing en geïntegreerde bureaus. In elk van deze specialisaties zijn er zowel bureaus die achteruitgingen als die vooruitgingen.

Nog steeds tijdelijk werklozen

Gezien de achteruitgang van het inkomen is het logisch dat ook binnen event marketing en brand activation het grootste aandeel tijdelijk werklozen terug te vinden is. 45% van de bureaus heeft op dit moment nog 20% of meer van zijn medewerkers in dit stelsel. Erger nog, de afgelopen maanden namen nogal wat bureaus definitief afscheid van personeel. 24 bureaus moesten 1 tot 3 medewerkers uit het account management laten vertrekken, 3 bureaus zelfs 4 à 5. 13 bureaus beknibbelden op de headcount in creatieven.

Voor wie wel aan het werk bleef, werd telewerk de norm en dat blijft nog even zo. Terwijl 49% van de bureaus geen vaste dag voor thuiswerk oplegt, is er heel wat respect voor de wensen van de medewerkers. Zij kunnen zelf een thuiswerkdag (of dagen) kiezen. Bij 36% is dit zelfs meer dan 2 dagen. Vooral binnen de disciplines content marketing en digitale marketing is veelvuldig thuiswerk intussen helemaal ingeburgerd.

Nog niet snel voorbij

De belangrijkste inzichten van dit derde onderzoek komen evenwel niet van wat er de afgelopen maanden gebeurde, wel van wat de bureaus verwachten in de nabije toekomst.

Heel wat bureaus zien de toekomst somber in en vrezen dat het ergste nog moet komen. Zo rekenen 31 bureaus op een terugval met 75% in de tweede jaarhelft (vs. dezelfde periode in 2019). En ook daarna ziet de situatie er niet goed uit. Een derde van het aantal respondenten verwacht dat het eerste semester van 2021 in dezelfde lijn als het tweede van dit jaar zal verlopen. 23 respondenten verwachten zelfs nog een achteruitgang. Eenzelfde beeld voor S2 van 2021 trouwens …

De Coronacrisis is dus nog lang niet voorbij. 24% boekt nu al verlies in voor 2020 (in mei was dit nog 21%), al geeft 32% aan het tot het einde van het jaar – aan dit tempo – te kunnen volhouden. In mei was dit nog maar de helft.

61% verwacht in de toekomst trouwens meer druk op de marges, 32% verwacht dat dit onveranderd blijft. Opvallend: enkel binnen digitale marketing zijn er meer bureaus die een status-quo inschatten dan zij die denken dat een verhoging eraan zit te komen.

Opnieuw aanwervingen

Een crisis brengt natuurlijk ook een veranderde vraag met zich mee. Zo verwachten de ACC-leden meer vraag naar contentstrategie, digitale content, creative ideations, online events en social media. Ze schatten een vermindering van live events (en in mindere mate) PR in.

Bijna 7 op de 10 bureaus verwacht een consolidatie van het werk bij minder bureaus, wat ongetwijfeld tot veel verschuivingen en nervositeit zal leiden in de post-Coronaperiode. En 36% verwacht dat er meer strategie en creatie van ‘internationaal’ zal komen, wat mogelijks tot een ‘uitholling’ van de toegevoegde waarde en een verdere druk op de marges van de bureaus zal leiden.

Lichtpunt

Waar heel wat bureaus de afgelopen maanden mensen moesten laten gaan, verwachten de bureaus de komende maanden evenwel een omgekeerde beweging. 22 bureaus (niet noodzakelijk dezelfde als zij die eerder mensen lieten vertrekken) zullen 1 tot 3 medewerkers in account & project management functies aanwerven (1 bureau zelfs 4 tot 5), 19 bureaus zullen creatieven aanwerven, en 10 bureaus strategische ondersteuning.

Talent Bank

De terugval in aantal personeelsleden zou de komende maanden dus gecompenseerd moeten worden door aanwervingen. Om dit proces van afdankingen en aanwervingen van talent in goede banen te leiden, heeft ACC de Talent Bank opgericht: een online platform waarop bureaus (anoniem) de talenten kunnen plaatsen die ze moeten laten vertrekken en waar bureaus die op zoek zijn naar nieuw talent de ervaren profielen kunnen consulteren.

Bron: ACC

Meer informatie :
Johan Vandepoel
CEO ACC
johan@acc.be

Shares

You May Also Like

Ook de eventsector toont zijn warm hart en springt bij in de getroffen regio

In nauwe samenwerking met het Belgische Rode Kruis en het NCCN (Nationaal Crisis Centrum), ...

Lancering ‘Outdoor Living’ e-platform van Organic-Concept

Organic-Concept schakelt een digitale versnelling hoger en lanceert een ‘Outdoor Living’ e-platform. Het platform ...

Bekende Deinse cateraar geeft Grand Café Driespoort tweede leven

Grand Café Driespoort, de horecazaak in het shoppingpark langs de Gaversesteenweg, heropent binnenkort de ...

De eerste slachtoffers in de eventwereld

“Life is music. Life is geen politiek spelletje” Astrid Stockman Waar we met de ...

ACC vertegenwoordigers bezorgen open brief en cartoon-reeks aan Kabinet De Croo

Open Brief aan Kabinet De Croo: Sinds meer dan een jaar werkt de eventsector ...

AED Studios start pop-up outdoor pretpark

Vanaf zaterdag 12 juni om 10u start AED Kadee: een nieuw outdoor entertainment concept ...

Let’s Meet in Brussels…
maar waar en hoe?

Ontdek de nieuwe dynamiek voor uw evenementen
in Brussel in deze prachtige publireportage