Kogel door de kerk: evenementen kunnen weer!

De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, heeft vandaag, 24 juni, een akkoord bereikt om vanaf 1 juli over te gaan tot fase 4 van de exit fase, dit op basis van het akkoord van de experts van de GEES dat zich beroept op de gunstige evolutie van de epidemiologische situatie. De zes gouden regels blijven evenwel van kracht, m.n.:

•    het respecteren van de hygiënevoorschriften;
•    activiteiten liefst in de buitenlucht organiseren;
•    het nemen van extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot risicogroepen behoren;
•    het respecteren van de veiligheidsafstand;
•    de regel van de uitgebreide bubbel, die wordt vergroot van 10 naar 15 verschillende mensen per week, naast het gezin. Ter herinnering: dit is een individueel recht;
•    groepsactiviteiten mogen niet meer dan 15 personen omvatten, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle niet-gekaderde samenscholingen, ongeacht of ze binnen- of buitenshuis plaatsvinden.

Het sluitingsuur voor de horeca blijft evenwel één uur. Het nachtleven mag bijgevolg nog niet heropstarten. Nachtclubs en massa-evenementen zijn dus nog niet toegestaan. Feestzalen (tot 50 personen), congreszalen, … mogen wel opnieuw openen. Voor trouwfeesten, recepties en catering geldt een maximum van 50 personen.

Protocollen en matrix

Desalniettemin zal het mogelijk zijn om vanaf 1 juli activiteiten met publiek te organiseren, onder bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd in protocollen. Voor reguliere evenementen die in permanente infrastructuren zoals theaters, bioscopen, tribunes en congreszalen worden georganiseerd, zullen dus protocollen worden opgesteld met de bevoegde ministers en de experts van de GEES. Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal vanaf 1 juli een online-instrument (het ERM-model, de zogenaamde evenementenmatrix) beschikbaar zijn, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Er zullen ook duidelijke regels moeten worden toegepast. Voor al deze gebeurtenissen geldt een capaciteitslimiet van 200 mensen binnen en 400 mensen buiten.

Verdere uitbreiding in augustus

Deze capaciteitslimiet zal in augustus opgetrokken worden naar 400 personen binnen en 800 personen buiten, op voorwaarde dat de gezondheidssituatie het toelaat. Een uitzondering om deze limiet te overschrijden, kan worden gevraagd voor permanente infrastructuren met een zittend publiek, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.Het maximumaantal deelnemers in de buitenlucht is ook van toepassing voor demonstraties. Deze moeten altijd het voorwerp uitmaken van een verzoek om toestemming van de lokale overheden. In ieder geval moeten ze altijd statisch zijn en plaatsvinden op een plaats waar de veiligheidsafstand kan worden nageleefd.

Reactie vanuit eventsector

De eerste reactie van woordvoerder Bruno Schaubroeck van de Alliantie van Vakverenigingen aan VRT Nieuws klinkt optimistisch. “Wij horen een aantal goede zaken. Evenementen kunnen weer. Onze dank aan de politiek en de kabinetten. We merken in elk geval dat ons ERMmodel toegepast zal worden. Dat is zeer goed nieuws. Het model houdt in dat je een aantal factoren moet invullen die dan aangeven of het evenement COVID-proof georganiseerd kan worden. Dat hebben we als sector zelf gemaakt en getoetst met Karel de Grote Hogeschool en virologen. Dat bewijst dat wij als sector een deel van de oplossing zijn en niet het probleem.”

De ACC-voorzitter merkt toch ook een aantal zaken die nog niet sluitend zijn. We zien 200/400 personen vanaf 1 juli en vanaf augustus gaat dat aantal zelfs nog een stuk naar omhoog. Er blijft echter onduidelijkheid over bijvoorbeeld catering. We horen 50 personen catering, maar er mogen 200 mensen op een evenement zijn … Je kan moeilijk enkel een deel van de mensen eten geven. Dat lijkt ons totaal absurd. Bovendien zijn veel evenementen zonder catering inkomsten economisch onleefbaar. Tegelijkertijd blijven wij op onze honger zitten wat congressen en beurzen betreft, daar hebben wij letterlijk heel dringend – vandaag – duidelijkheid over nodig zodat we naast het voorjaar en de zomer niet ook het najaar verliezen. We hadden meer verwacht, er zijn toch nog twee à drie belangrijke agendapunten, besluit BrunoSchaubroeck.

Shares

You May Also Like

Kogel is door de kerk: AED Studios wordt grootschalig vaccinatiedorp

Na grondig overleg is er een beslissing uit de bus gekomen: de momenteel leegstaande ...

430 eventbedrijven staan klaar voor bouw vaccinatiecentra

Steden en gemeenten kijken naar bedrijven uit de evenementensector om zo snel mogelijk vaccinatiecentra ...

Eerste vaccinatiecentrum van Brussel opent in maart aan Heizel

In maart zal het eerste vaccinatiecentrum in Brussel aan de Heizel de deuren openen. ...

Nekkerhal wordt Mechels vaccinatiecentrum, opbouw begint morgen al

De Mechelse Nekkerhal zal op korte termijn omgevormd worden tot vaccinatiecentrum. Dat heeft het ...

Breaking News: "Corona-proof" rubriek op Mice Magazine

Beste MICE people, De post-Corona periode laat jammer genoeg wat langer op zich wachten ...

Nieuwe rubriek ‘Corona-proof Events’

Hier lees je alles over hybride en virtuele events.
Kortom, het digitale aanbod in onze sector.